[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2015, Cilt 29, Sayı 3, Sayfa(lar) 157-161
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Aksaray Malaklı Köpeği ile Kangal Köpeği Neurocranium ve Splanchnocranium Kemiklerinin Bazı Osteometrik Ölçümlerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi
Ramazan İLGÜN1, Zait Ender ÖZKAN2
1Aksaray Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Aksaray, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Aksaray malaklısı, Kangal köpeği, neucranium, splanchnocranium

Bu çalışmada Aksaray Malaklı köpeği ile Kangal köpeği neurocranium ve splanchnocranium'un spesifik özelliklerini oluşturan yapılar karşılaştırmalı olarak incelendi. Aksaray İli köpek yetiştiricilerinden, çeşitli sebeplerden ölmüş yaşları dört ve beş arasında değişen beş adet Aksaray Malaklı köpeği ve beş adet Kangal köpeği, cinsiyet farkı gözetilmeksizin temin edildikten sonra kafatasları formaldehitsiz olarak %10 oranında NaHCO3 eklenmiş suda 5 saat kaynatıldı ve % 5'lik H2O2'li suda 5-10 dk bekletildikten sonra maserasyona bırakıldı. Kafatasları titiz bir çalışma ile incelemeye hazır hale getirilip, digital kumpas ile ölçüleri alındı. Fotoğraf makinasıyla görüntülendi. Terminolojik ifadelerin yazılımında Nomina Anatomica Veterinaria esas alındı.

Neucranium'un; os occipitale, os parietale, os frontale'si, splanchnocranium'un; os zygomaticum, os lacrimale'si incelendi. Squama occipitalis, arcus zygomaticus, orbita yanal çapı uzunluğunun Aksaray Malaklı köpeğinde, foramen magnum'un genişliğinin ise Kangal köpeklerinde istatistik olarak anlamlı farklılık gösterdiği tespit edildi. Protuberantia occipitalis externa, crista sagittalis externa, os frontale'nin processus zygomaticus arası mesafe, ölçümleri arasında iki tür arasında istatistiksel anlamlı bir fark tespit edilemedi.

Aksaray Malaklı köpeği ile Kangal köpeğinin neurocranium ve splanchnocranium ölçümleri arasında tespit edilen bazı farklılıklar'ın ırk ayrımlarının belirlenmesinde kullanılabileceği kanısına varıldı.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]