[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2015, Cilt 29, Sayı 3, Sayfa(lar) 191-193
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Yaban Domuzlarında (Sus scrofa) Neurocranium'u Oluşturan Kemiklerin Makro-Anatomik Olarak İncelenmesi
Meryem KARAN, Sadık YILMAZ
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Neurocranium, Sus scrofa, makro-anatomi

Bu çalışma, yaban domuzlarında neurocranium'u oluşturan kemiklerin spesifik anatomik özelliklerini araştırmak amacıyla yapıldı. Bu amaçla her iki cinsiyetten toplam 5 adet yaban domuzu kullanıldı.

Neurocranium; os occipitale, os sphenoidale, os pterygoideum, os ethmoidale, vomer, os temporale, os parietale ve os frontale'den oluştu. Proc. jugularis'ler ventrale doğruydu. Crista sagittalis externa yoktu. Linea temporalis, os parietale'yi planum parietale ve planum temporale olmak üzere iki kısma ayırmıştı. Os interparietale, squama occipitalis ile birleşmişti. Processus mastoideus belirgin değildi.

Sonuç olarak, yaban domuzunda neurocranium'u oluşturan kemiklerin makroskopik olarak büyük ölçüde evcil domuza benzerlik gösterdiği tespit edildi.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]