[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2015, Cilt 29, Sayı 3, Sayfa(lar) 191-193
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
The Macro-Anatomical Study of the Bones Forming Neurocranium in Wild Boar (Sus scrofa)
Meryem KARAN, Sadık YILMAZ
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Keywords: Neurocranium, Sus scrofa, macro-anatomy

This study was carried out to investigate the specific anatomical features of the bones forming neurocranium in the wild boars. A total of five animals were used regardless of the gender.

Neurocranium was consisted of os occipitale, os sphenoidale, os pterygoideum, os ethmoidale, vomer, os temporale, os parietale and os frontale. The jugular process projected ventrally. The external sagittal crest was absent. The temporal line divided the os parietale into parietal plane and temporal plane. The interparietal bone fused the squamous part of occipital bone. The mastoid process was indistinct.

In conclusion, it was determined that macroscopically, the bones forming neurocranium was similar to domestic pig.


[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]