[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2017, Cilt 31, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-004
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Tüberkülozisli Sığırlarda Antioksidan Parametrelerdeki Değişimler
Ömer KIZIL1, Yunus KELTEK2
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Refahiye İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Erzincan, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Antioksidan, lipid peroksidasyon, sığır, tüberkülozis

Bu çalışma, tüberkulozisli sığırlarda antioksidan parametrelerdeki değişimi belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada 15 tüberkülozisli ve 15 sağlıklı inekten oluşan toplam 30 adet inek kullanılmıştır. Tüberkülozisin teşhisinde deri içi purifiye protein derivatı (PPD) mamalian tüberkülin testi kullanılmıştır. Tüm hayvanların V. jugularis’lerinden kan örnekleri alınmış ve en kısa sürede analizleri yaptırılmıştır. Gruplar arasında malondialdehid (MDA), glutatiyon peroksidaz (GSHPx), glutatiyon (GSH), vitamin E ve vitamin C bakımından istatistiksel önem saptanmasına rağmen, katalaz ve vitamin A yönünden herhangi bir önem saptanmamıştır. Sonuç olarak tüberkülozisli sığırlarda lipid peroksidasyon ve antioksidan parametrelerde önemli değişimler belirlenmiştir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]