[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2017, Cilt 31, Sayı 1, Sayfa(lar) 033-037
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Adana Yöresi Evcil Güvercinlerinde (Columba livia domestica) Kan Parazitlerinin Araştırılması
Murat KARACAOĞLU1, Mustafa KARATEPE2
1Ömer Halisdemir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğde, TÜRKİYE
2Ömer Halisdemir Üniversitesi, Bor Meslek Yüksekokulu, Niğde, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Haemoproteus columbae, kan paraziti, güvercin, Adana

Bu çalışma, Adana ilinde bulunan güvercinlerde kan parazitlerinin araştırılması amacı ile yapılmıştır. Çalışma süresince her ay farklı kümese gidilerek halk elinde bulunan 1 yaş üzeri ortalama 20 güvercin rastgele belirlenmiştir. Çalışma grubunu oluşturan güvercinlerde kan parazitlerinin varlığını saptamak amacıyla bu güvercinlerden kan frotileri hazırlanmış ve kan parazitleri yönünden mikroskobik muayeneleri yapılmıştır. Bunun yanı sıra güvercinler ve barınaklarında vektör kan emen sineklerin varlığı araştırılmıştır.

Adana yöresinde muayene edilen toplam 196 güvercinin 128 (%65.3)’inin Haemoproteus columbae ile enfekte olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca muayenesi yapılan güvercinlerin birçoğunda hastalığın vektörü olan Pseudolynchia canariensis bulunmuştur. Haemoproteus columbae gametositleri taşıyan evcil güvercinlerdeki ortalama enfekte eritrosit sayısı 295.4 (n/200) olarak belirlenmiştir. Bunun yanında incelenen kan frotilerinde güvercinlerde bulunan diğer kan parazitlerinden Plasmodium, Leucocytozoon ve Trypanosoma türlerine rastlanmamıştır. Mikroskobik muayenede Haemoproteus columbae’ye en fazla Haziran (%91.3), en az ise Şubat (%26.6) ayında rastlanmıştır. Güvercinlerde aylar açısından Haemoproteus columbae’nin pozitifliği istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (P<0.01).

Sonuç olarak Adana yöresinde evcil güvercinlerde Haemoproteus columbae bulunduğu saptanmış ve mikroskobik olarak yüksek düzeyde (%65.3) tespit edilmiştir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]