[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2017, Cilt 31, Sayı 1, Sayfa(lar) 049-053
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Bir Kedideki Çapraz Bağ Rupturunun Klinik, Radyografik ve Ultrasonografik Olarak Görüntülenmesi ve Sentetik Materyal Kullanılarak Tedavisi
Aydın SAĞLIYAN, Mehmet Cengiz HAN, Eren POLAT
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Ön çapraz bağ, kedi, ultrasonografi, yırtık

Çapraz bağ rupturları, kedi ve köpeklerin arka bacaklarındaki topallıkların en önemli nedenlerinden biridir. Araştırmacılar 15 kg’ın altındaki köpeklerde konservatif sağaltımın olumlu sonuçlar verebileceğini ancak, iri yapılı ve yaşlı köpeklerde uygun bir operatif müdahalenin gerektiğini belirtmişlerdir. Operatif müdahale için değişik otogreft, allogreft ve sentetik materyallerin kullanıldığı intraartiküler ve ekstraartiküler birçok teknik tanımlanmıştır. Bu çalışmanın materyalini, Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi Cerrahi Kliniği’ne ani olarak gelişen topallık şikayeti ile getirilen Tekir ırkı 4 aylık bir kedi oluşturdu. Yapılan klinik, radyografik ve ultrasonografik muayenelerle ön çapraz bağ kopuğu teşhisi konuldu. Bu çalışmada sağaltım amacıyla sentetik bir materyal olan misina kullanılmıştır. Misina dayanıklı ve inert özellikte olması nedeniyle tercih edilmiştir. Bu olgu sunumunda, genu ekleminin stabilizasyonunu sağlamak amacıyla, hastaya uygulanan sentetik materyalin ve operasyon tekniğinin klinik değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]