[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2017, Cilt 31, Sayı 3, Sayfa(lar) 153-155
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Nadir Bir Konjenital Asimetrik Ağlayan Yüz Olgusu
Nilay HAKAN1, Esra ÖZER2, Ece BAYRAKTAR GAZELCİ2, Nurcan CENGİZ3, Mustafa AYDIN4
1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Muğla, TÜRKİYE
2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar Anabilim Dalı Muğla, TÜRKİYE
3Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Pediatrik Nefroloji Bilim Dalı Muğla, TÜRKİYE
4Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Depresör anguli oris kası, yüz asimetrisi, yenidoğan

Yüz asimetrisine fasiyal paralizi dışında “konjenital asimetrik ağlayan yüz” olarak adlandırılan depresör anguli oris kasının tek taraflı hipoplazisi veya aplazisi de neden olabilir. Hastalığın en önemli bulgusu ağlama sırasında ağız köşesinin aşağı ve dışa hareketinin kısıtlı veya hiç olmamasıdır. Yüzün di¬ğer mimik kasları normaldir ve yüz istirahat esnasında simetriktir. Konjenital asimetrik ağlayan yüze kardiyovasküler, servikofasiyal, kas-iskelet, solunum, genitoüriner ve santral sinir sistemini ilgilendiren bazı doğumsal anomaliler eşlik edebilir. Hastalığın tanısı öncelikle fizik muayene ile konur. Bu yazıda kliniğimizde izlenen konjenital asi¬metrik ağlayan yüzü olan bir yenidoğan olgusu sunulmuş ve hastalığın tanısı ve özellikleri gözden geçirilmiştir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]