[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat University Journal of Health Sciences (Veterinary)
2018, Cilt 32, Sayı 1, Sayfa(lar) 013-015
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Elazığ Yöresinde Bulunan Koyun Irklarının Cinsiyete Göre Eritrosit Arginaz Aktiviteleri ve Karşılaştırılması
Mustafa Bahadır KAYMAZ1, Gizem ASLAN2, Ahmet BERK1, Necmi ÖZDEMİR 2
1İnönü Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Malatya, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Arginaz, eritrosit, Akkaraman, Morkaraman, İvesi

Bu çalışmada Elazığ ili içerisinde Akkaraman, Morkaraman ve İvesi koyun ırklarının erkek ve dişi cinslerinin eritrosit arginaz aktiviteleri karşılaştırılmıştır. Koyun ırklarından alınan kanların eritrosit arginaz aktivitesi tiyosemikarbazid-diasetilmonoksim üre (TDMU) metodu ile ölçülmüştür. Akkaraman ırkından aynı bakım ve şartlarda yaşayan 10 hayvanın kan örneği, Morkaraman ve İvesi ırklarından ise 13 hayvanın kan örneğiyle çalışılmıştır. Çalışma sonucu tüm ırklar için dişi ve erkek cinsiyetler arasında eritrosit arginaz aktivitesi istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklı bulunmuştur.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]