[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat University Journal of Health Sciences (Veterinary)
2018, Cilt 32, Sayı 1, Sayfa(lar) 013-015
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Erythrocyte Arginase Activities and Comparison by Gender of Sheep Breeds in Elazığ Region
Mustafa Bahadır KAYMAZ1, Gizem ASLAN2, Ahmet BERK1, Necmi ÖZDEMİR 2
1İnönü Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Malatya, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Keywords: Arginase, erythrocyte, Akkaraman, Morkaraman, Awassi

In this study the erythrocyte arginase activity of male and female strains of Akkaraman, Morkaraman and Awassi breed sheep located in Elazığ were compared. The erythrocyte arginase activity of blood samples obtained from the sheep strains was mesured by the thiosemicarbazide-diacetylmonoxime urea (TDMU) method. The blood samples obtained randomly from of 10 Akkarman, 13 Morkaraman and 13 Awassi strain animals were used in this study. The results demonstrated that the erythrocyte arginase activity of male and female gender for all strains was statistically significantly different.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]