[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat University Journal of Health Sciences (Veterinary)
2018, Cilt 32, Sayı 1, Sayfa(lar) 059-061
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Esmer Irk Erkek Bir Buzağıda Kist Dermoidle Birlikte Ektopik Diş Olgusu
Ramazan GÖNENCİ, Cafer Tayer İŞLER, Mehmet Zeki Yılmaz DEVECİ, Ziya YURTAL, İbrahim ALAKUŞ
Mustafa Kemal Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veterinerlik Cerrahi Anabilim Dalı, Hatay, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Anomali, buzağı, ektopia dentis, ektopik diş, maksilla

Bu olgu sunumunda; 5 günlük, 40 kg ağırlığında ve esmer ırkı erkek bir buzağıda kongenital olarak şekillenen dişsiz bölge olan rostral maksilla üzerinde çıkmış ektopik diş olgusu klinik, radyografik ve operatif sağaltım olarak değerlendirildi. Dissosiyatif anestezi sonrası ektopik dişi davye yardımıyla çekilen buzağının, daha sonra yapılan ilk klinik kontrolünde süt emmede hiç sıkıntı yaşamadığı belirlendi. Süt emme zorluğu yaşayan yeni doğmuş buzağıların ektopik diş yönünden de muayene edilmesi gerektiği sonucuna varıldı.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]