[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2019, Cilt 33, Sayı 1, Sayfa(lar) 019-023
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kınalı Kekliklerde (Alectoris chukar) Bazı Yumurta ve Kuluçka Özelliklerinin Araştırılması
Anıl KIZILASLAN, Ülkü Gülcihan ŞİMŞEK
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kınalı keklik, yumurta özellikleri, kuluçka performansı

Bu araştırma, kınalı kekliklerde (Alectoris chukar) bazı yumurta ve kuluçka özelliklerinin araştırılması amacıyla planlanmıştır. Kekliklerde yumurta özelliklerinin tespiti için 100 adet, kuluçka özellikleri için 13.500 adet yumurta kullanılmıştır. Kuluçka işlemleri 5 tekerrürlü yapılmıştır. Her tekerrürde 24 günlük kuluçka işlemini takiben tüm civcivler, dölsüz yumurtalar ve embriyo ölümleri değerlendirilmiştir. Kınalı kekliklerde yumurta ağırlığı 22.50 g, yumurta boyu 42.16 mm, yumurta eni 31.05 mm, şekil indeksi %73.69, kabuk kalınlığı 0.38 mm, yumurta sarısı rengi 10.75 olarak tespit edilmiştir. Kekliklerde döllü yumurta oranı %85.51, kuluçka randımanı %70.95, çıkım gücü %82.91, erken, orta, geç dönem embriyo ölümleri ve kabuk altı ölümleri sırasıyla %14.56, 0.85, 0.55 ve 1.11, civcive dönüşüm oranı %72.06 olarak saptanmıştır. Sonuç olarak, Kınalı kekliklerde dölsüz yumurta ve erken dönem embriyo ölümleri oranının yüksek olduğu, bu parametrelerde iyileştirme yapılmasının gerekliliği tespit edilmiştir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]