[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2020, Cilt 34, Sayı 1, Sayfa(lar) 007-012
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Yaş Şeker Pancarı Posasının İki Farklı Saklama Koşulu ve Süresinin Besin Madde Düzeyi ve İn Vitro Sindirilebilirlik Üzerine Etkileri
Ahmet CEYLANER1, Pınar TATLI SEVEN1, İsmail SEVEN2, Seda İFLAZOĞLU MUTLU1
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Sivrice Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Yaş şeker pancarı posası, Depolama koşulları, Ham besin maddeleri, İn vitro sindirim

Bu araştırma, yaş şeker pancarı posasının depolama koşullarının besin madde düzeyi ve in vitro sindirim üzerine etkilerini belirlemek amacıyla planlanmıştır. Bu amaçla, fabrikadan yaş şeker pancarı posasının ilk üretimi (Kontrol) ve paketleme işletmesinin yeni paketlediği çuvallardan (Paket Kontrol) örnekler alınmıştır. Yaklaşık birer ay aralıklarla iki kez daha, paketlerde muhafaza eden (Paketlenmiş) ve ahırın yakınında dışarıda naylon ile çevrilmiş olarak depolayan (Açık) önceden belirlenmiş hayvancılık işletmelerinden şeker pancarı posasını örnekleri toplandı. Örneklerde kuru madde (KM), ham kül, ham yağ, ham protein (HP), ham selüloz ve nötr deterjanda lif (NDF) düzeyleri tespit edildi. Açık grup, paketlenmiş grup ile karşılaştırıldığında KM, ham selüloz ve NDF düzeylerinde artış, HP düzeyinde ise azalma olduğu belirlendi (P<0.01). Açık grubun KM sindiriminin 1. (P<0.05) ve 2. aylarda (P<0.01) paketlenmiş gruba oranla istatistiki olarak önemli oranda düşük olduğu tespit edildi. Paketlenmiş grubun KM sindirimi kontrol gruplarıyla benzer bulundu. Açık grubun organik madde sindirimi kontrol (1. ve 2. aylar) ve paketli (1. ay) gruplarınkinden istatistiksel olarak önemli oranda daha düşüktü (P<0.01). Sonuç olarak, in vitro sindirim ve ham besin madde düzeyleri açısından paketlenmiş yaş şeker pancarı posası kullanımının paketlenmemişten daha iyi olduğu tespit edildi.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]