[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat University Journal of Health Sciences (Veterinary)
2020, Cilt 34, Sayı 2, Sayfa(lar) 109-113
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Kliniğine 2017–2019 Yılları Arasında Getirilen Hayvanların Genel Analizi
Hakan KEÇECİ1, Tekin ŞAHİN2, Merve ÖZTÜRK1
1Bingöl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bingöl, TÜRKİYE
2Siirt Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Siirt, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Hayvan, analiz, klinik muayene, hastalık, tedavi

Bu çalışma, Bingöl ve çevresinde halkın bakıp beslediği çiftlik ve pet hayvan hastalıklarının tür, zaman ve sistemlere göre belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu sebeple Bingöl ve çevresinden Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Kliniğine 2017-2019 yılları arasında toplam 1715 evcil hayvan teşhis ve tedavi için getirilmiştir. Tür, zaman ve sistemsel hastalıklar temel alınan araştırmada; 2017 yılında 105 hayvan, 2018'de 567 ve 2019'da da 1043 hayvanın kontrolü yapılmıştır. Yaklaşık üç yıllık süreçte; 830 pet hayvan, 525 büyükbaş, 238 küçükbaş, 120 egzotik hayvan ile 2 adet at bakılmıştır. Hayvanlar en çok ilkbahar, daha az yaz döneminde getirilmiştir. Tespit edilen hastalıkların yerleştiği alana göre yüzdeleri sırasıyla; sindirim sistemi %28.86, bulaşıcı hastalıklar %18.66, solunum sistemi %14.05, deri hastalıkları %8.34, dolaşım sistemi %3.32, vitamin-mineral eksiklikleri %2.80, metabolik hastalıklar %1.81, üriner sistem %0.82 ve genel muayene %21.34 şeklinde olmuştur. Sonuç olarak; hayvancılığın geçim kaynağı olduğu Bingöl ilinde en çok kedi-köpek ve egzotik hayvan muayene için getirilirken en fazla sindirim sistemi, enfeksiyöz ve solunum sistemi hastalıklarının olduğu belirlenmiştir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]