[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2021, Cilt 35, Sayı 2, Sayfa(lar) 085-089
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Ellajik Asidin Pullu Sazan (Cyprinus carpio)’da Bazı Hematolojik Parametrelere Olan Etkisi
Tuncay EKSEN1, Serpil MİŞE YONAR2
1Trabzon Havalimanı Meteoroloji Müdürlüğü, Trabzon, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Bölümü, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Balık, ellajik asit, hematolojik parametre, kan

Bu çalışmada, yeme farklı oranlarda katılan ellajik asidin pullu sazanda (Cyprinus carpio) bazı hematolojik parametrelere etkisini araştırmak amaçlandı. Balıklar bir kontrol ve üç farklı düzeyde ellajik asit içeren (50, 100 ve 200 mg/kg yem) yemlerle 60 gün süresince beslendi. Çalışmanın 30. ve 60. günlerinde hematolojik değerler [eritrosit ve lökosit sayısı, hemoglobin ve hematokrit düzeyi ve eritrosit indeksleri: Ortalama eritrosit hacmi (MCV); ortalama eritrosit hemoglobin (MCH); ortalama eritrosit hemoglobini konsantrasyonu (MCHC)] analiz edildi. Ellajik asitle beslenen grupların eritrosit ve lökosit sayıları, hemoglobin ve hematokrit düzeyleri kontrol grubuyla kıyaslandığında arttı (P<0.05). Fakat kontrol ve ellajik asit verilen grupların eritrosit indekslerinde herhangi bir farklılık belirlenmedi (P>0.05). Sonuç olarak, ellajik asit balıklarda bir immunostimülan olarak kullanılabilir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]