[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2021, Cilt 35, Sayı 2, Sayfa(lar) 114-119
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Salmonellozis ve Hayvansal Orijinli Gıdalar
Müzeyyen AKGÖL1, Selim KUL2, Gülsüm ÖKSÜZTEPE1
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Gıda, halk sağlığı, Salmonella spp

Salmonellozis yüksek endemikliği, yüksek morbiditesi ve özellikle kontrol ve önleme tedbirlerinin uygulanmasındaki güçlükleri nedeniyle halk sağlığı bağlamında önemli bir zoonoz olarak nitelendirilmektedir. Salmonella enfeksiyonları insanlarda tifo ateşi, enterik ateş ve gastroenterite sebep olmaktadır. Salmonella spp.’nin ana doğal rezervuarı insan ve hayvanlardır. Salmonella spp.’ler çevresel koşullara yüksek direnç gösterebilmeleri ve uzun süre gıdalarda yaşayabilmelerinden dolayı gıda enfeksiyonlarında ilk sırada yer almaktadırlar. Salmonella spp.’nin en önemli kaynaklarını çiğ sütler ve bunlardan yapılan ürünler, kırmızı et ve ürünleri, kanatlı etleri ve ürünleri, yumurtalar ve su ürünleri oluşturmaktadır. Salmonella spp. ile ilgili olarak risk değerlendirmesi yapıldığında gıdalarda çok düşük seviyelerde dahi görülmesi insanlarda Salmonellozis vakalarının görülme sıklığını artırabilmektedir. Bu nedenle çiftlikten sofraya gıda güvenliği bakımından hayvansal gıdalar için; Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) veya ISO 22000:2018 (International Organization for Standardization) gıda güvenliği yönetim sistemlerinden yararlanarak üretim gerçekleştirmenin önemi vurgulanmaktadır.

Bu derlemede gıda kaynaklı enfeksiyonlara sebep olan ve çok önemli kabul edilen patojen bakterilerden olan Salmonella spp. ile ilgili bilgileri derleyip sunmak hedeflenmiştir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]