[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2005, Cilt 19, Sayı 1, Sayfa(lar) 007-011
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
SIĞIR VEBASI VİRUSU RBOK AŞI SUŞU NÜKLEOPROTEİN GENİNİN BAKTERİ HÜCRESİNDE KLONLANMASI VE PÜRİFİKASYONU
Şükrü TONBAK1, Aykut ÖZDARENDELİ1, Mehmet Ziya DOYMAZ2, Yusuf BOLAT1
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı, Elazığ-TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Sığır vebası virusu, Nükleoprotein geni, Klonlama, Plasmid

Bu çalışmada sığır vebası virusu RBOK aşı suşu (SV-RBOK) nükleoprotein (NP) geninin prokaryotik hücrede klonlanması amaçlanmıştır. Vero hücreleri RBOK aşı suşu ile infekte edildi. İnfekte hücrelerden toplam RNA’lar elde edilerek tersine transkripsiyonla NP geni kopya DNA’ları elde edildi. NP geni özgül primerler kullanılarak polimeraz zincir reaksiyonu ile çoğaltıldı. SV-RBOK NP geni HindIII ve KpnI enzimleri kullanılarak PinPointTM Xa-3 plazmidine klonlandı. E.coli hücresinde sentezlenen rekombinant NP protein pürifiye edildi. Yaklaşık 80kDa moleküler ağırlığındaki NP proteinini belirlemek için western blotlama yapıldı.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]