[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2005, Cilt 19, Sayı 1, Sayfa(lar) 043-048
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
DİROFİLARİOSİSLİ KÖPEKLERİN BAZI KLİNİK, HEMATOLOJİK, BİYOKİMYASAL VE ELEKTROKARDİYOGRAM BULGULARI
Engin BALIKÇI
Fırat Üniversitesi, Sivrice Meslek Yüksekokulu, Elazığ – TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Biyokimyasal, Dirofilariosis, EKG, Hematolojikes,Köpek

Doğal olarak Dirofilaria immitis ile enfekte köpeklerde bazı klinik, hematolojik, biyokimyasal ve EKG bulgularında meydana gelebilecek değişiklikleri ortaya konulması amacıyla, çalışmada 11’i dirofilariosisli ve 11’i sağlıklı, 1-9 yaşlarında değişik ırk ve cinsiyette toplam 22 köpek kullanıldı.

Dirofilariosisli köpeklerin kalp ve solunum frekansları ortalamalarında önemli (p<0,05) düzeyde artış, RBC, PCV ve MCV değerleri ortalamalarında önemli derecede (p<0,05) ve Hb değeri ortalamasında önemsiz derecede (p>0,05) düşüş, WBC değeri ortalamasında önemli (p<0,05) düzeyde artış bulundu. Diferansiyel kan tablosuna bakıldığında, nötrofil sayısında önemli (p<0,05), eozinofil ve bazofil sayılarında önemsiz (p>0,05) düzeylerde artış, lenfosit ve monosit sayılarında ise önemli düzeyde (p<0,05) düşüş belirlendi.

Venöz kan değerlerinden pH, pCO2 ve pO2 değerlerinde hafif, HCO3 ve BE değerlerinde ise önemli (p<0,05) düzeyde bir düşüş gözlendi. Serum total protein ve glikoz değerlerinde önemsiz (p>0,05), serum üre, ALT, AST, CK ve AP değerlerinde ise önemli (p<0,05) düzeylerde artış bulundu. EKG’de, dirofilariosisli köpeklerin 5’inde ST segmentinde depresyon, 2’sinde PQ intervalinde uzama gözlendi.

Sonuç olarak; dirofilariosisli köpeklerin bazı hematolojik, biyokimyasal, venöz kan gazları ve EKG parametrelerinde değişiklikler olduğu ve bunlarında hastalığın tanı ve prognozunda etkili olabileceği kanısına varıldı.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]