[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2005, Cilt 19, Sayı 2, Sayfa(lar) 161-163
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
BİR BUKALEMUNDA PERİORBİTAL HEMATOM OLGUSU VE SAĞALTIMI
Ali Said DURMUŞ
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı Elazığ – TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Hematom, Periorbita, Bukalemun

Bu olgu sunumunda bir bukalemunun sağ periorbital kısmında gözlenen hematomun sağaltımı ve elde edilen sonuçların tartışılması amaçlanmıştır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]