[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2005, Cilt 19, Sayı 2, Sayfa(lar) 161-163
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
A Case Report of Periorbital Hematoma and Its Treatment in a Chameleon
Ali Said DURMUŞ
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı Elazığ – TÜRKİYE
Keywords: Haematoma, Periorbita, Chameleon

In this case report, the treatment and results of heamatoma of the right periorbita of a chameleon were discussed.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]