[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2005, Cilt 19, Sayı 2, Sayfa(lar) 133-136
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
ELAZIĞ’DAKİ BAZI OKUL BAHÇELERİNDE TOXOCARA SPP. YUMURTALARININ YAYGINLIĞI
Sami ŞİMŞEK, Armağan Erdem ÜTÜK, Ergün KÖROĞLU
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Elazığ – TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Toxocara, yumurta, flotasyon, yaygınlık

Bu çalışma, 2005 yılı Ocak-Şubat ayları içinde Elazığ şehir merkezinde bulunan 10 farklı okulun bahçesindeki Toxocara spp. yumurtalarının yaygınlığının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Her okul bahçesinin 10 farklı yerinden 250’şer gram toprak örneği alınmış ve toplam 100 örnek elde edilmiştir. Bütün örnekler, doymuş NaCl, MgSO4 ve tuz/şeker solusyonu kullanılarak ayrı ayrı flotasyon metoduyla incelenmiştir. Bakısı yapılan 100 toprak örneğinin 13 (%13)’ünde MgSO4 ile, 7 (%7)’sinde NaCl ile ve 23 (%23)’ünde de tuz/şeker solusyonu ile Toxocara spp. yumurtalarına rastlanmıştır. Bu çalışma ile, Elazığ ili merkezindeki okul bahçelerinin Toxocara spp. yumurtaları ile kontamine olduğu ve doymuş tuz/şeker solusyonunun flotasyon metodu için MgSO4 and NaCl’den daha uygun olduğu belirlenmiştir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]