[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2004, Cilt 18, Sayı 4, Sayfa(lar) 223-228
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
ELAZIĞ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KURUM HEKİMLİĞİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN POLİSLERDE OBEZİTE SIKLIĞI*
Süleyman Erhan DEVECİ1, Haydar GÜLER2, Canan GÜLBAYRAK3, Ayşe Ferdane OĞUZÖNCÜL1, Yasemin AÇIK1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Elazığ – TÜRKİYE
2Elazığ Emniyet Müdürlüğü Kurum Hekimi, Elazığ – TÜRKİYE
3Halk Sağlığı Uzmanı, Hıfzısıhha Müdürlüğü, Erzurum – TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Polisler, BKİ, obezite, prevalans.

Obezite son yıllarda hızla artan ciddi ve kronik bir hastalıktır. Bu çalışma özgün bir grup olan polislerde obezite sıklığının saptanması amacıyla yapıldı. Tanımlayıcı-kesitsel tipte olan bu çalışmada; Elazığ Emniyet Müdürlüğü Kurum Hekimliği polikliniğine herhangi bir nedenle başvuran 199 polisin boy ve kiloları ölçülerek bazı tanımlayıcı sorular içeren bir anket uygulandı. Obezitenin değerlendirilmesinde beden kitle indeksi (BKİ) kullanıldı. BKİ ≥30 kg/m2 olanlar obez, 25.0-29.9 kg/m2 olanlar fazla kilolu, 18.5-24.9 kg/m2 olanlar normal, <18.5kg/m2 olanlar zayıf olarak değerlendirildi. Araştırma kapsamına alınan kişilerin %15.6’sı kadın, %84.4’ü erkek olup; yaş ortalamaları 33.1±5.8, ortalama görev süreleri 9.7±3.7 yıl idi. Ortalama; ağırlık 80.6±11.6 kg, boy 175.1±5.5 cm, BKİ 26.1±3.4 kg/m2 olarak saptandı. Araştırma kapsamına alınanların %13.1’i obez olup, obezlerin tümü erkekti. Polislerin %51.8’inin fazla kilolu olduğu saptandı. Erkeklerin %54.8’i, kadınların ise %35.5’i fazla kiloluydu (P<0.05). Erkeklerde, görev süresi 5 yıldan fazla olanlarda, 30 yaş ve üzerinde olanlarda BKİ ortalaması daha yüksekti (P<0.05). Araştırma kapsamına alınan polislerde fazla kilolu ve obez olma oranları yüksektir. Bu araştırma tüm polisleri yansıtmasa da obezite açısından özgün bir grupta uyarıcı nitelik taşımaktadır. Mesleki olarak daima aktif olan bu gruba, özellikle de erkek polislere yönelik obezite eğitimi ve gerektiğinde tedavi programları yapılmalıdır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]