[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2006, Cilt 20, Sayı 1, Sayfa(lar) 079-083
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
SIĞIRLARDA NEOSPOROSİS
Murat SEVGİLİ, Mehtap Gül ALTAŞ
Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa – TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Neosporosis, Cattle

Yeryüzündeki sığırların en önemli abort nedenlerinden biri olan Neospora caninum, koksidiyan bir parazittir. Köpekler son konakçı olarak rol oynayabilmekte ve sığırların postnatal enfeksiyonlarında ookist kaynağını oluşturmaktadır.. Sığırlarda N. caninum’un taşınmasındaki en önemli yolun transplasental taşınma olduğu düşünülmektedir. Bu enfeksiyon, son on yılda, tüm dünyada sığırlardaki en önemli reprodüktif hastalıklarından biri olarak kabul edilmektedir. Neosporosiste abort, erişkin sığırlarda gözlenen tek klinik semptomdur. Neospora caninum enfeksiyonunun rutin tanısı; klinik semptomlar, fötal kalp ve beyinin histolojik muayenesi, IFAT ve ELISA testleri ile yapılmaktadır. Şu anda sığır neosporosisi için etkili bir tedavi yoktur. Bu derlemenin amacı sığırlarda Neospora caninum’un biyolojisi, oluşturduğu hastalığın tanısı, ekonomik önemi, epidemiyolojisi ve kontrolü hakkında bilgi sunmaktır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]