[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2006, Cilt 20, Sayı 3, Sayfa(lar) 221-227
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
ÇİFTLİK KOŞULLARINDA KIL KEÇİLERİNE AİT BAZI VERİM ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Ü. Gülcihan ŞİMŞEK, Metin BAYRAKTAR, Murad GÜRSES
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, Elazığ – TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kıl keçisi, Döl verimi, Süt verimi, Meme özellikleri

Bu çalışma, Kıl keçilerinin döl ve süt verim özellikleri, meme ve meme başı özellikleri, meme ve meme başı özellikleri ile süt verimi arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Çalışma Fırat Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde yürütülmüş, 2003 döl verim özellikleri için 61 baş, 2004 döl ve süt verim özellikleri için 30 baş Kıl keçisi kullanılmıştır.

Kıl keçisinin 2003 ve 2004 yıllarına ait sırasıyla gebelik oranları 0.93 ve 0.96, kısırlık oranları 0.06 ve 0.03, yavru atma oranları 0.10 ve 0, oğlak verimleri 1.18 ve 1.46, bir doğuma ortalama yavru verimleri 1.41 ve 1.51, gebelik üretkenlikleri 375.9 ve 458.3 kg, total yavru üretkenlikleri 1772.4 ve 2262.3 kg olarak bulunmuştur.

Günlük ortalama süt verimi, laktasyon süt verimi ve laktasyon süresi sırasıyla 0.900, 146.24 kg ve 161.87 gün dür. Laktasyon süresi boyunca (genel) meme derinliği (MD: 16.8 cm), sağımdan önceki (MÇ: 41.2 cm) ve sonraki (MÇ: 31.6 cm) meme çevresi, sağ (MBU: 2.4 cm) ve sol (MBU: 2.4 cm) meme başı uzunlukları, sağ (MBÇ 1.7 cm) ve sol (MBÇ 1.7 cm) meme başı çapları ile memenin kalitatif özelliklerinden meme şekli incelenmiştir. Süt üretimi ile MD, MÇ ve meme kalitesi arasındaki ilişki önemli iken (P<0.01), meme başı değerleri ve meme şekli ile süt üretimi arasında istatistiki olarak önemli bir korelasyon elde edilmemiştir (P>0.05). Meme özelliklerinden MD ile MÇ, meme başı uzunlukları ve çapları arasındaki fenotipik korelasyonlar önemli bulunmuştur (P<0.01).


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]