[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2006, Cilt 20, Sayı 3, Sayfa(lar) 245-247
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
BİR KUZUDA SAPTANAN SUBKLİNİK KÜÇÜK RUMİNANT VEBASI (PESTE DES PETİTS RUMİNANTS, PPR) OLGUSU
Yusuf GÜL, Ömer KIZIL, Mustafa İSSİ
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ – TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kuzu, PPR, Subklinik

Olgu Mardin İli Derik İlçesi Çiçekli Köyü’nden Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Kliniği’ne muayene ve tedavi için getirilen 20 günlük, erkek Akkaraman bir kuzudur.

Olgunun yapılan klinik muayenesinde vücut sıcaklığı 38.3 ºC, solunum sayısı 36/dk ve kalp frekansı 116/dk bulunmuştur. Hayvanın zayıf, durgun ve takatsiz olduğu, hareket etmek istemediği, sırtı kambur ve karnı çekik tuttuğu gözlenmiştir. Ayrıca diş etlerinde, dilde, yanaklarda nekrotik lezyonlar ve proliferasyonlar olduğu görülmüş, deride tüm vücuda yaygın bir şekilde (kılsız olan bölgelerde daha belirgin) papül benzeri lezyonlar saptanmıştır.

Klinik muayeneler sonucu PPR’ın subklinik formu olacağı düşünülerek kestirilen hastadan alınan marazi maddeler (lenf yumrusu, dalak, karaciğer ve antikoagulantlı kan) Elazığ Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü aracılığı ile Etlik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü’ne gönderilmiş ve laboratuvarda PPR antijeni yönünden yapılan Immunocapture enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) ile PPR tanısı konulmuştur.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]