[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2006, Cilt 20, Sayı 4, Sayfa(lar) 317-319
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Acil Serviste Blastocystis Hominis'li Hasta: Olgu Sunumu
Salih KUK1, Mustafa YILDIZ2, Mehmet Nuri BOZDEMİR2, Mustafa BAŞTÜRK2, Ahmet ERENSOY1
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Elazığ-TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İlk ve Acil Yardım Anabilim Dalı, Elazığ – TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Blastocystis hominis, Acil servis, Trimethoprim/Sulfamethoxazole

Blastocystis hominis insan bağırsak sisteminde yaygın olarak bulunan parazitlerden biridir. Uzun yıllar zararsız kabul edilen bu parazitin patojenitesi, gastrointestinal sistem semptomlarını oluşturmadaki rolü ve tedavisi tartışmalıdır. Bu çalışmada acil servise karın ağısı, bulantı ve ishal şikayeti ile başvuran ve B. hominis tanısı konulan bir hastanın acil serviste değerlendirilmesi ve tartışılması amaçlanmıştır. 7 günlük Trimethoprim/Sulfamethoxazole (TMP/SMX) tedavisi uygulanan hastanın kontrol muayenesinde semptomların düzeldiği gözlemlenmiştir. Bu olgu sunumu ile B. hominis'e, onun tanı ve tedavisine dikkat çekileceğini ümit ediyoruz. Ayrıca bu gibi olgularda TMP/SMX tedavisini önermekteyiz.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]