[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2007, Cilt 21, Sayı 2, Sayfa(lar) 055-057
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kronik Hemodiyaliz Hastalarında HBsAg ve Anti-HBs Seroprevalansı
Türkkan ÖZTÜRK KAYGUSUZ
Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Hemodializ, hepatit B, seroprevalans, HBsAg, anti-Hbs

Bu çalışmanın amacı kronik hemodiyaliz hastalarında HBsAg ve anti-HBs seroprevalansını saptamak.

HBV enfeksiyonları, gerek dünyada gerekse ülkemizde önemli halk sağlığı sorunlarındandır. Esas olarak parenteral yolla bulaşır. Hemodiyaliz hastaları fazla sayıda kan transfüzyonu almaları ve intravenöz ilaç uygulanmaları nedeniyle HBV enfeksiyonları açısından yüksek risk gruplarından birini oluştururlar. Bu çalışmada Elazığ Devlet Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesinde, hemodiyaliz uygulanan 62 hasta (28 kadın, 34 erkek) HBsAg ve anti-HBs belirleyicileri yönünden değerlendirildi.

Hastalara haftada 3 kez olmak üzere 8-144 ay arasında değişen sürelerde hemodiyaliz uygulanmıştır. 5 hastada (%8.1) HBsAg, 24 hastada (%38.6) ise anti-HBs pozitif olarak bulundu.

Sonuç olarak hemodiyaliz hepatit B'nin yayılmasında bir faktördür. HBsAg pozitif hastalarda ayrı diyaliz makinesi kullanılmalıdır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]