[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2007, Cilt 21, Sayı 3, Sayfa(lar) 149-152
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sporda Ani Ölüm
Özhan BAVLI, ERKAN KOZANOĞLU
Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Adana-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Spor, ani ölüm

Sporda ani ölüm. sportif aktivite sırasında veya takip eden saat içinde herhangi bir travma olmaksızın gerçekleşen ölümler için kullanılmaktadır. Genç-eğitimli atletlerde ani ve beklenmeyen ölüm, özellikle altta yatan ve genelde önceden şüphe edilmeyen konjenital kardiyovasküler hastalıklara bağlıdır. Bunlar içinde en önemlileri; hipertrofik kardiomiyopati, anormal sağ koroner arter çıkışı ve aritmojenik sağ ventriküler kardiyomiyopatidir. Ailevi geçmiş, egzersiz sırasında ve sonrasında göğüs ağrılarının olması, devamlı çarpıntılar kardiyovasküler rahatsızlığın anlamlı belirtileridir. Egzersiz sırasında ve sonrasında ani ölümleri önlemek amacıyla; sporcunun ve 1. derece yakınlarının hikayesinin iyi alınması, ekokardiografi, elektro kardiyografi ve bazı egzersiz testleriyle kardiyovasküler rahatsızlıkların belirlenmesi ve gerekirse sporcunun müsabakadan men edilmesi gereklidir. Bu çalışmada, sportif aktiviteye katılmadan önce tüm sporcuların tıbbi kontrollerinin önemi üzerinde durmak, ani ölümlere yol açan faktörler ve bunları önleme stratejileri hakkında temel bilgiler vermek amaçlanmıştır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]