[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2007, Cilt 21, Sayı 4, Sayfa(lar) 167-171
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Rastgele Çoğaltılmış Polimorfik DNA Yöntemiyle Kanatlı Etlerinde Tür Tayini
O. İrfan İLHAK, Ali ARSLAN
Fırat Üniversitesi Fırat Üniversitesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Rastgele çoğaltılmış DNA, Kanatlı etleri, Tür tespiti

Bu çalışmada, 9 adet kanatlı etinde (tavuk, hindi, martı, devekuşu, ördek, kaz, bıldırcın, keklik ve karga) Rastgele Çoğaltılmış Polimorfik DNA yöntemi kullanılarak tür tayini yapıldı.

Çalışmada, Guanin-Sitozin oranları %50 ile %80 arasında değişen, 12 adet 10 bazlık primer kullanıldı. Kanatlı türleri, Rastgele çoğaltılmış polimorfik DNA profilleri karşılaştırılarak ayırt edildi.

Sonuç olarak, kullanılan bazı primerlerin kanatlı etlerinde tür tayini için uygun olduğu bazılarının ise uygun olmadığı tespit edildi. Çalışmanın sonuçları, Rastgele çoğaltılmış polimorfik DNA yöntemiyle kanatlı etlerinde tür tayini için uygun primerlerin kullanılması gerektiğini gösterdi.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]