[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2007, Cilt 21, Sayı 6, Sayfa(lar) 257-262
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Tavşanlarda Rasyona İlave Edilen Farklı Miktarlardaki Yucca Schidigera Ekstraktının (De-Odorase®) Bazı Serum Makro ve Mikro Element Düzeylerine Etkisi
Gülcan AVCI1, İsmail KÜÇÜKKURT1, Tünay KONTAŞ2, Abdullah ERYAVUZ3, A. Fatih FİDAN1
1Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Afyonkarahisar -TÜRKİYE
2Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Hatay -TÜRKİYE
3Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Afyonkarahisar-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Yucca Schidigera, Makro elementler, Mikro elementler.

Bu çalışmada tavşanların rasyonuna ilave edilen 100 ve 200 ppm düzeyindeki Yucca Shidigera (YS) ekstraktının serumdaki bazı makro ve mikro element düzeylerine etkisinin belirlenmesi amaçlandı.

Çalışmada toplam 24 adet New Zeland tavşanı kullanıldı. Kontrol grup temel rasyon ile beslenirken, grup I ve II rasyonuna sırasıyla 100 ve 200 ppm YS ekstraktı (De-Odorase ) ilave edildi. Bir aylık deneme süresi sonunda kan örnekleri alınarak serumda Na, K, Ca, Mg, P, Cl, Fe, Cu ve Zn düzeyleri ICP-Mass spektrometride ölçüldü.

Rasyona 100 ve 200 ppm YS ekstraktı ilavesinin serum K, P ve Cl düzeylerini etkilemediği, buna karşın, Mg ve Zn düzeylerini artırdığı bulundu. Rasyona 200 ppm YS ekstraktı ilavesinin ise serum Na, Ca ve Fe düzeylerini artırırken, Cu düzeylerini ise azalttığı tespit edildi.

Sonuç olarak, tavşanların yemine YS ekstraktı katılması, doza bağlı olarak bazı makro ve mikro elementlerin serum düzeylerinde değişikliğe yol açmıştır. Bu değişimlerin diğer hayvan türlerinde ve elementlerin biyoyararlanım düzeylerinde oluşturabileceği etkilerinin de belirlenebilmesi için daha fazla araştırma yapılması gereklidir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]