[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2008, Cilt 22, Sayı 5, Sayfa(lar) 273-278
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Köpeklerde Halotan ve Desfluran Anestezisinin EKG Üzerine Etkileri
Güler TURSUN, Ali HAYAT
Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Şanlıurfa, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Halotan, desfluran, EKG, köpek

Bu çalışmada, halotan ve desfluran anestezisinin köpeklerde bazı klinik parametreler ve elektrokardiyografi üzerine olan etkileri araştırıldı. Çalışmada materyal olarak 20 adet sağlıklı köpek kullanıldı. Premedikasyon için xylazin, indüksiyon için propofol kullanıldı. Köpekler, her bir grupta 10 adet olmak üzere iki gruba ayrıldı. Birinci gruba halotan, ikinci gruba ise desfluran uygulandı. Kalp ve solunum sayısı ile vücut ısısı değerleri, anestezi öncesi ve anestezi başladıktan sonra 15 dakika aralıklarla kaydedildi. Elektrokardiyografik ölçümler de anestezi öncesi ve endotracheal entübasyonu takiben her 15 dakikada bir alındı. Halotan ve desfluran anestezilerinde benzer elektrokardiyografik veriler elde edildi. Her iki anestezide en çok görülen aritmi formu olarak sinüs bradikardi tespit edildi. Desfluran grubunda bir köpekte atrioventrikular blokaj şekillendi. Sonuç olarak; hızlı ve rahat uyanma göz önüne alındığında, desfluran anestezisinin halothan anestezisinden daha avantajlı olduğu kanısına varıldı.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]