[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2009, Cilt 23, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-004
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Tavuklardan İzole Edilen Escherichia Coli Suşlarının Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) Analizi İle Tiplendirilmesi
Ayşe KILIÇ1, Adile MUZ2, Hasan Basri ERTAŞ2, Gökben ÖZBEY3
1Fırat Üniversitesi, Sivrice Meslek Yüksekokulu, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ,TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: E.coli, RAPD, tavuk, PZR

Bu çalışmada, colibacillosis şüpheli farklı kanatlı işletmelerinden 48 E.coli suşu izole ve identifiye edildi. Suşların kanlı agara ekimleri yapıldıktan sonra, EMB ve MacConkey agara ekimleri yapıldı.110 örneğin bakteriyel kültürü sonucunda 48 (%13,6)'i E.coli olarak identifiye edildi. Bu bölgedeki E.coli soyları arasındaki genetik farklılıkları tespit etmek için RAPD metodu uygulandı. 48 E.coli izolatından ekstrakte edilen DNA'lar RAPD primer (COL 1) ile çoğaltıldı. RAPD analizinden dokuz farklı profil elde edildi. Bu sonuçlar bu bölgedeki E.coli soyları arasında büyük bir genetik farklılık olduğunu gösterdi. RAPD metodunun E.coli soylarını tiplendirmede yüksek oranda ayırıcı olduğu görüldü. Sonuç olarak bu çalışma; RAPD metodunun hem kolay hem de daha hızlı olmasından ötürü, E.coli'nin moleküler epidemiyolojisinin çalışılmasında, yüksek oranda etkili bir metod olduğunu gösterdi.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]