[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2009, Cilt 23, Sayı 1, Sayfa(lar) 005-008
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Ankara'da Tüketime Sunulan Mutfaklık Tereyağı, Krema ve Krem Şantili Pastaların Brucella spp. Yönünden İncelenmesi
Fulya TAŞÇI1, Şerif KAYMAZ2
1Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Burdur, TÜRKİYE
2Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Ankara, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Brucella spp., krema, kremşantili pasta, tereyağı

Bu çalışmada mutfaklık tereyağı, krema ve kremşantili pastalarda Brucella spp.'nin varlığı ve kontaminasyon düzeyinin belirlenmesi amacıyla, Ankara'nın değişik market, pazar ve pastanelerinden alınan 35 mutfaklık tereyağı, 35 krema ve 35 kremşantili pasta olmak üzere toplam 105 örnek materyal olarak kullanıldı. Brucella izolasyonunda Farrell yöntemi; Brucella spp. düzeyinin belirlenmesinde ise De Man'ın önerdiği Most Probable Number (MPN) yöntemi uygulandı. İncelenen toplam 105 örneğin Brucella içermediği tespit edildi.

Sonuç olarak örneklerin yeterli ısıl işlem görmediği dikkate alındığında, özellikle sıcak mevsimlerde uygun olmayan muhafaza ve hazırlama koşullarına bağlı olarak halk sağlığı riskinin önlenmesi bakımından mutfaklık tereyağı, krema ve kremşantili pasta üretiminde pastörize süt ve süt ürünleri kullanılması, gerekli tüm hijyenik ve teknik koşulların sağlanması önerilmektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]