[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2009, Cilt 23, Sayı 1, Sayfa(lar) 065-071
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kamu Sağlığına Yönelik Veteriner Halk Sağlığı Hizmetleri ve Bu Alandaki Fırsatların Değerlendirilmesi
Sibel CEVİZCİ, Ethem ERGİNÖZ
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Halk sağlığı, veteriner hekimliği, yeni fırsatlar

Gelişmekte olan kamu sağlığı hizmetleri alanında veteriner hekimliği uygulamalarının doğru tanımlanması ve “Veteriner Halk Sağlığı (VHS)” hizmetlerinin konumlandırılması hem Türkiye'de hem de dünyada tartışılmaya başlanmıştır. VHS hizmetlerini içeren disiplinlerarası işbirliği de giderek önem kazanmıştır. Birçok çalışmada zoonozlarla mücadelede izlenen veteriner halk sağlığı hizmetleri, “Tek Sağlık/Tek Hekimlik” anlayışı, VHS'nin veteriner hekimliği eğitimindeki yeri, kırsal alanda yapılan uygulamalar ve “Veteriner Farmakovijilans” gibi farklı konular incelenmiştir. Bu derlemenin amacı, gelişen ve giderek çeşitlilik gösteren VHS uygulamalarında hekimler için yeni fırsatlar sunan bu alanlar hakkında bilgi vermektir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]