[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2009, Cilt 23, Sayı 2, Sayfa(lar) 085-089
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Birinci ve İkinci Lig Tekerlekli Sandalye Basketbolcularında Performansı Etkileyen Faktörler
İbrahim ERDEMİR1, Hasan Ali TEKİN2, Yüksel SAVUCU3, Ertan TÜFEKÇİOĞLU4
1Balıkesir Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Balıkesir, TÜRKİYE
2Trakya Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Edirne, TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Elazığ, TÜRKİYE
4İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Tekerlekli sandalye basketbolcuları, psikoloji, performans

Bu çalışmada birinci ve ikinci lig tekerlekli sandalye basketbolcularının performansını etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Engelli basketbolculara yönelik (1) teknik, taktik ve motorsal özellikler, (2) psikolojik (iç) özellikler ve (3) psikolojik (dış) özellikleri ölçebilecek bir ölçek geliştirilmiştir. Daha sonra geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan bu ölçek, tekerlekli sandalye basketbolu 2006 yılı 1. ligde ve 2. ligde oynayan 3'er engelli spor kulübünün sporcularına sezon içinde uygulanmıştır. İstatistiksel analiz için Student t testi kullanılmıştır.

Psikolojik (iç) faktörlerin ve psikolojik (dış) faktörlerin sporcuların 1. lig veya 2. ligde oynamalarında etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Teknik, taktik ve motor özelliklerin (dayanıklılık, hareketlilik, taktik ve koordinasyon) karşılaştırmalarında 1. lig sporcuları ile 2. lig sporcuları arasında p<0.05 düzeyinde anlamlı farklılıklar olduğu belirlenmiştir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]