[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2010, Cilt 24, Sayı 1, Sayfa(lar) 023-027
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Koyun Böbrek Doku Arginazının Etilen Diamin Tetra Asetik Asit (EDTA), Para Kloromerküri Benzoik Asit (P-CMBA), N- Etil Maleimid (NEM) Tarafından İnhibisyonu ve İnhibisyon Kinetiği
Mehtap ÖZÇELİK1, Fatih Mehmet KANDEMİR2, Necmi ÖZDEMİR2
1Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Arginaz, EDTA, NEM, p-CMBA

Bu çalışmada koyun böbrek doku arginazı üzerine EDTA, NEM, p-CMBA' in inhibisyon etkileri incelenmiştir. Arginaz aktivitesi Tiyosemikarbazid-Diasetilmonoksim-Üre metodu kullanılarak spektrofotometrik olarak ölçülmüştür. Protein Lowry metoduna göre saptanmıştır. Koyun böbrek dokuları Elazığ Elkas Kesimevi'nden temin edilmiştir. Araştırmada 20 tane koyun böbrek dokusu kullanılmıştır. Sonuç olarak, koyun böbrek doku arginazını EDTA' nın kompetetif tipte; NEM, p-CMBA' in ise nonkompetetif tipte inhibisyona uğrattığı saptanmıştır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]