[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2010, Cilt 24, Sayı 1, Sayfa(lar) 023-027
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Inhibitory Effect of Ethylene Diamine Tetra Acetic Acid (EDTA), p-Chloromercuri Benzoic Acid (p-CMBA), N-Ethyl Maleimide (NEM) on Arginase Activity of the Sheep Kidney Tissue and Kinetic of Inhibition
Mehtap ÖZÇELİK1, Fatih Mehmet KANDEMİR2, Necmi ÖZDEMİR2
1Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Keywords: Arginase, EDTA, NEM, p-CMBA

In this study, the inhibition effects of EDTA, p-CMBA, NEM on arginase activity in sheep kidney tissue were studied. Arginase activity was spectrophotometrically measured using the Tiyosemicarbazid- Diacetylmonoksim-Urea Method. Protein was determined by the method of Lowry. The kidney tissues of sheep in the present study were obtained from the Elkas sloughterhause in Elazıg. This study was carried out using 20 sample of kidney tissue. In conclusion, arginase activity in sheep kidney tissue was determined to be inhibited competative inhibition by EDTA but to be inhibited noncompetative inhibition by NEM, p-CMBA.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]