[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2010, Cilt 24, Sayı 1, Sayfa(lar) 029-033
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
İnkübasyon ve İnkübasyondan Sonraki Bazı Dönemlerde Bıldırcın(Coturnix coturnix japonica) Üropigi Bezinin Histokimyasal Yapısı
Seval KELEK, Kenan ÇINAR
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Isparta, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Uropigi bez, Coturnix coturnix japonica, inkübasyon, histokimya

Bu çalışma inkübasyonun 13., 15. ve 17. günleri ile inkübasyon sonrası 1 haftalık dönemde bıldırcın (Coturnix coturnix japonica) üropigi bezinin histokimyasal özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yapıldı. İnkübasyonun 13. ve 15. günlerinde uygulanan Sudan Black B ve Best's Carmin yöntemlerine karşı üropigi bezinin hiçbir bölgesinde reaksiyon gözlenmedi. Uygulanan Nile Blue Sulphate yöntemiyle inkübasyonun 13. gününde bezin tamamında hidrofobik lipidlerin baskın olduğu belirlendi. İnkübasyonun 17. gününde ise 15. güne göre merkezi boşluğu çevreleyen epitelde ve tomurcukların uçlarındaki hücrelerde fosfolipidlerin daha zayıf reaksiyon gösterdiği saptandı. 1 haftalık dönemde üropigi bezinin glikojen bölgesine bakan kısımlarında esterler ve trigliseridlerin, glikojen içeren bölgesinde bulunan hücrelerde ve tubuller arası bağ dokuda ise glikojenin varlığı saptandı. Üropigi bezinin merkezi lumeni çevreleyen hücrelerde fosfolipidlerin ve yağ bölgesindeki tubuluslarda serbest yağ asitlerinin bulunduğu belirlendi.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]