[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2010, Cilt 24, Sayı 1, Sayfa(lar) 035-041
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
İnkübasyon ve İnkübasyon Sonrası Dönemin Bazı Evrelerinde Bıldırcınlarda (Coturnix coturnix japonica) Dil Bezlerinin Histolojik Gelişimi ve Histokimyasal Yapısı
Nagehan ÇİMENOĞLU, Kenan ÇINAR
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Ana Bilim Dalı, Isparta, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Anterior-posterior dil bezleri, Coturnix coturnix japonica, histokimya

Bu çalışma inkübasyonun 9, 11, 13, 15, 17. günleri ve inkübasyon sonrası 1 haftalık ve erişkin dönemlerdeki bıldırcınlara (Coturnix coturnix japonica) ait dil bezlerinin histolojik gelişimi ve histokimyasal özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yapıldı. İnkübasyonun 11. gününde dil bezlerinin şekillenmeye başladığı belirlendi ve bu dönemde uygulanan histokimyasal boyalara karşı dil bezlerinde reaksiyon gözlenmedi. Uygulanan AB pH 0.5 ve AB pH 1.0 boyama yöntemlerinde reaksiyonun inkübasyon süresince arttığı fakat inkübasyondan sonraki dönemlerde azaldığı belirlendi. PAS uygulamasında özellikle inkübasyonun 17. günü ve erişkin dönemde anterior ve posterior dil bezlerinde nötral glikokonjugatlar yoğun biçimde gözlendi. İnkübasyonun 15. ve 17. günlerinde posterior dil bezlerinde güçlü olarak bulunduğu belirlenen sülfatlı asidik glikokonjugatların inkübasyon sonrası dönemde azaldığı belirlendi. İnkübasyonun 17. günü ve erişkin dönemdeki bıldırcınlarda posterior dil bezlerinin yoğun miktarda asidik glikokonjugat içerdiği saptandı.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]