[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2010, Cilt 24, Sayı 3, Sayfa(lar) 123-127
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Çamurcun (Anas crecca) İskelet Sistemi Üzerinde Makro-Anatomik Araştırmalar I. Skeleton Axiale
Mehmet CAN, Derviş ÖZDEMİR, Zekeriya ÖZÜDOĞRU
Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Erzurum, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Çamurcun, Anas crecca, skeleton axiale, anatomi

Bu araştırma, çamurcun (Anas crecca) iskelet sistemini oluşturan kemiklerin anatomik özelliklerini belirlemek amacıyla yapıldı. Çalışmada cinsiyet farkı gözetilmeyen, erişkin, dört adet çamurcuna ait kemikler masere edildi ve skeleton axiale'yi oluşturan kemikler makro-anatomik olarak incelendi. Çamurcunda os interparitale'nin bulunmadığı, bazı türlerde bulunmayan os vomer'in belirgin olduğu, delik şeklinde iki fontanella'nın yer aldığı tespit edildi. Ondört adet cervical vertebra ve dokuz adet thoracal vertebra bulunmaktaydı. Sternum üzerindeki processus craniolateralis ve trabecula lateralis belirgindi. Dokuz çift olarak bulunan costae'ların son üçünde processus uncinatus mevcut değildi.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]