[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi Kapak PDF
2010, Cilt 24, Sayı 3
  Teşekkür
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

Dişi Köpeklerde Östrus Siklusunun Farklı Dönemlerindeki Serum Vitamin E ve Malondialdehit Düzeyleri ile Bazı Üreme Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Abuzer Kafar ZONTURLU, Mustafa SÖNMEZ, Gaffari TÜRK, Abdurrauf YÜCE
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Çamurcun (Anas crecca) İskelet Sistemi Üzerinde Makro-Anatomik Araştırmalar I. Skeleton Axiale
Mehmet CAN, Derviş ÖZDEMİR, Zekeriya ÖZÜDOĞRU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Atık Sığır Fetuslarında Chlamydophila abortus' un Mikrobiyolojik Kültür ve PZR ile Saptanması
Ayşe KILIÇ, Hakan KALENDER, Adile MUZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Erzurum Yöresi Eşeklerinde Listeria monocytogenes'in Seroprevalansı
Cahit BABÜR, Bekir ÇELEBİ, Akın KIRBAŞ, İbrahim BALKAYA
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Elazığ, Samsun, Sivas, Tokat ve Yozgat İllerindeki Sığır ve Koyunlarda Kırım Kongo Kanamalı Ateş Virüs Enfeksiyonunun Seroprevalansının Araştırılması
Akın KIRBAŞ, Haydar ÖZDEMİR, Alper AKSÖZEK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Aksaray Koçaş Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Holştayn Düve ve İneklerde Tohumlama Yaşı ile Gebelik Oranı Arasındaki İlişki
Gaffari TÜRK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Boğalarda Penis ve Preputium Hastalıklarının Değerlendirilmesi
Mahir KAYA, Zafer OKUMUŞ, Elif DOĞAN, Latif Emrah YANMAZ, Emine Merve ÇETİN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Meme Tümörlü Köpeklerde Serum 17β-estradiol Kolesterol ve Trigliserid Düzeylerinin Klinik Önemi
Ümit YAŞATÜRK, Arif ALTINTAŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Paratüberkülozisli Bir Koyunda Serum Biyokimyası ve Patolojik Bulgular
Ömer KIZIL, Songül ÇERİBAŞI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Spermatozoon'da Tek Hücre Jel Elektroforezi (SCGE) ile DNA Hasarı Tespiti
Deniz YENİ, A.Fatih FİDAN, Mustafa GÜNDOĞAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]