[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2010, Cilt 24, Sayı 3, Sayfa(lar) 129-132
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
The Detection of Chlamydophila abortus from Aborted Bovine Fetuses Using PCR and Microbiological Culture
Ayşe KILIÇ1, Hakan KALENDER2, Adile MUZ3
1Fırat Üniversitesi, Sivrice Meslek Yüksek Okulu, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Süleyman Demirel Keban Meslek Yüksek Okulu, Elazığ, TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Keywords: Chlamydophila abortus, bovine fetus, PCR, culture

In the present study, tissue samples from 47 aborted bovine fetuses were analysed to detect the presence of Chlamydophila abortus by polymerase chain reaction and microbiological culture. Chlamydophila abortus DNA was detected in 3 of 47 aborted bovine fetuses by PCR. All of PCR positive samples were culture positive.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]