[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2010, Cilt 24, Sayı 3, Sayfa(lar) 163-166
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Paratüberkülozisli Bir Koyunda Serum Biyokimyası ve Patolojik Bulgular
Ömer KIZIL1, Songül ÇERİBAŞI2
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Koyun, paratuberkulozis, biyokimya, patoloji

Hastalığın materyalini iştahsızlık, yatalaklık ve zayıflama şikayetleri olan 2 yaşındaki İvesi ırkı bir koyun oluşturdu. Klinik muayenede vücut ısısı normal olmasına karşın, solunum ve kalp frekansında artış belirlendi. Gaita muayenesinde herhangi bir paraziter etken görülmedi. Serumda total protein, albumin, kalsiyum ve magnezyum düzeyleri düşük olarak tespit edildi. Hastalığın kesin tanısı için nekropsi yapıldı ve laboratuvar incelemeleri sonucunda hastalık paratuberkülozis olarak belirlendi. Sonuç olarak, klinik ve patolojik muayeneler yanında serumda biyokimyasal incelemelerin de koyunlarda paratuberkülozisin klinik teşhisinde yardımcı olabileceği kanısına varıldı.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]