[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2012, Cilt 26, Sayı 3, Sayfa(lar) 175-181
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Abomazum Deplasmanlı Süt İneklerinde Pre ve Post-Operatif Bazı Biyokimyasal Parametrelerin Karşılaştırılması
Kenan SEZER1, Mustafa KABU2, Kürşat YİĞİTARSLAN1, Mehmet Çağrı KARAKURUM1
1Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Burdur, TÜRKİYE
2Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Afyon, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Süt ineği, abomazum deplasmanı, laparoskopik abomasopeksi, sağ fossa-paralumbar abomasopeksi, metabolik profil

Bu araştırmanın amacı; abomazum deplasmanlarında operasyon öncesi ve sonrası bazı biyokimyasal parametreleri değerlendirmektir. Çalışmada 10 adet sağa, 10 adette sola abomazum deplasmanlı inek kullanıldı. Sağa deplasmanlı ineklerin operasyon öncesi ortalama kan üre nitrojen değerleri operasyon sonrasına göre yüksek (P<0.05) bulundu. Sağa deplasmanlı ineklerin operasyon öncesi ortalama glikoz değerleri sola deplasmanın operasyon öncesi ve sağa deplasmanın operasyon sonrasına göre daha yüksek (P<0.01) bulundu. Ancak, total bilirubin, kolesterol, düşük dansiteli lipoprotein, yüksek dansiteli lipoprotein, trigliserid, esterleşmemiş yağ asitleri, beta hidroksibütirikasit ve çok düşük dansiteli lipoprotein ortalama değerlerinde istatistiksel açıdan önemli farklılık saptanmadı. Sonuç olarak; sağa deplasmanlı ineklerde operasyon öncesi serum kan üre nitojen ve glikoz miktarındaki artışlar önemli bulundu.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]