[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2013, Cilt 27, Sayı 1, Sayfa(lar) 053-056
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Veteriner Hekimlikte Yeni Bir Makrolid: Tulatromisin
Burcu GÜL BAYKALIR
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Tulatromisin, makrolid, veteriner hekimlik

Tulatromisin lakton halkasına sahip, geniş spektrumlu, yarı sentetik, makrolid grubu yeni bir üründür. Sığırlarda deri altı ve domuzlarda kas içi 2.5 mg/kg/canlı ağırlık tek doz olarak uygulanmaktadır. Sığırlarda Pasteurella haemolytica, Pasteurella multocida, Haemophilus somnus, Actinobacillus pleuropneumonia, Mycoplasma hyopneumonia ve Mycoplasma bovis'in, domuzlarda Actinobacillus pleuropneumonia, Pasteurella multocida ve Mycoplasma hyopneumonia'nın neden olduğu solunum sistemi hastalıklarının tedavisi ve korunmasında kullanılmaktadır. Bu derlemede, güncel literatürler ışığında tulatromisinin genel ve farmakolojik özellikleri, etki spektrumu, kullanım şekli, dozu, endikasyonu, yan etkileri ve toksisitesi üzerinde durulmuştur.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]