[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2013, Cilt 27, Sayı 3, Sayfa(lar) 141-147
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Bıldırcın Karma Yemlerine Zeytin Yaprağı Özütü Katılmasının Verim Performansı Üzerine Etkileri
Ayhan ÖZDEMİR1, Mehmet Ali AZMAN2
1Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Bingöl, TÜRKİYE
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Zeytin yaprağı özütü, bıldırcın, performansı

Bu araştırma, bıldırcın karma yemlerine zeytin yaprağı özütü (ZYÖ) katılmasının verim performansı üzerine etkilerini belirlemek üzere planlandı. Bu amaçla 60 günlük yaşta toplam 192 adet dişi bıldırcın (Coturnix Coturnix Japanica), her grupta 4 tekerrür ve her tekerrürde 12 bıldırcın olacak şekilde 4 deneme grubuna ayrıldı. Bıldırcınlar yumurtacı bıldırcın kafeslerinde barındırıldı, yem ve su serbest olarak verildi. Aydınlatma 16 saat aydınlık 8 saat karanlık olacak şekilde sağlandı ve deneme 42 gün sürdürüldü. Bıldırcınlara verilen temel yem; mısır ve soya küspesine dayalı %19.1 ham protein (HP), 2940 kcal/kg metabolik enerji (ME), %3.0 kalsiyum ve %0.39 kullanılabilir fosfor şeklinde hazırlandı. Bu yemi tüketen grup Kontrol, temel yeme 200 ppm α-tokoferol asetat/kg katılan grup (Grup E), temel yeme 80 ve 120 ppm Oleuropein (OLE) olacak şekilde ZYÖ katılan gruplar OLE-80 ve OLE-120 gruplarını oluşturdu.

Araştırma sonunda gruplar arasında canlı ağırlık, günlük canlı ağırlık artışı, ortalama günlük yem tüketimi ve yemden yararlanma oranı (YYO) bakımından farklılık tespit edilmedi (P>0.05). Araştırma gruplarında; OLE-120 grubunun yumurta ağırlığı (P<0.01) ve yumurta randımanı diğer gruplardan istatistiksel olarak daha düşük bulundu (P<0.001). Ölüm oranları yapılan uygulamalardan etkilenmedi (P>0.05).

Yumurta sarısı örneklerinde OLE-80 grubunda doymuş yağ asitleri oranı (DYA) %37.14 olarak tespit edildi ve bu değer diğer gruplardan düşük bulundu.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]