[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2014, Cilt 28, Sayı 1, Sayfa(lar) 021-024
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Fırat Üniversitesi Hastanesi Merkez Laboratuvarına Toksoplazmozis Şüphesi ile Başvuran Hastalarda Toksoplazma Seropozitifliği
Mustafa KAPLAN1, Zülfü BAYAR2, Rojda ASLAN2, Nuray ARI2, Hamza ÖZAVCI1, Zülal AŞCI TORAMAN2
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Toksoplazma, toksoplazmozis, seropozitiflik, IgG, Toxoplasma, toxoplasmosis, seropositivity, IgG

Amaç: Fırat Üniversitesi Hastanesi Merkez Laboratuvarı'na 2012 yılı içinde çeşitli kliniklerden toksoplasmozis şüphesi ile gönderilen serum örneklerinde toksoplazma seroprevalansının belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: 350'si kadın, 369'u erkek olmak üzere toplam 719 hastanın serum örneğinde anti-T. gondii IgM ve anti-T. gondii IgG antikorlarının varlığı ELISA yöntemi ile araştırıldı.

Bulgular: Örneklerin 141'inde (%19.6) T. gondii IgG, 9'unda (%1.3) T. gondii IgM ve 39'unda (%5,4) ise IgG ve IgM seropozitifliği saptandı. En yüksek seropozitiflik oranı IgG için 60 yaş üzeri bireylerde (%60), IgM için ise 0-9 yaş grubu bireylerde (%1.4) saptanırken, kadınlardaki seropozitifliğin erkeklerden fazla olduğu görüldü.

Sonuç: IgM seropozitifliğinin 30-39 yaş grubunda ve kadınlarda yüksek olması, özellikle gebelik dönemindeki kadınlarda akut enfeksiyonların önemi dikkate alındığında, toksoplazma için serolojik testlerin rutinde mutlaka yapılması gerektiği görülmektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]