[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2014, Cilt 28, Sayı 1, Sayfa(lar) 033-034
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Memede Metal Yabancı Cisim: Olgu Sunumu
Ahmet BOZDAĞ1, Murat BAYKARA2
1Harput Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Elazığ, TÜRKİYE
2Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Meme, yabancı cisim, metal cisim, mamografi, Breast, foreign bodies, metal bodies, mammography

Nadir rastlanılan meme yabancı cisimleri ağrıya, enflamasyon gelişimi ile abse ve granüloma neden olması, migrasyon ile farklı bölgelere ilerlemesi, mammografide mikrokalsifikasyonları taklit etmesi ve kitle görünümü oluşturması nedeniyle önem arz etmektedir. 57 yaşında rutin kontrol değerlendirmesinde rastlantısal metal yabancı cisim saptanan bayan bir olgu mammografi ve ultrasonografi bulguları ile sunuldu.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]