[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2014, Cilt 28, Sayı 1, Sayfa(lar) 035-037
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Üzerine Televizyon Düşmesi Sonucu Meydana Gelen Çocuk Ölümleri: Olgu Sunumu
Abdurrahim TÜRKOĞLU, Mehmet TOKDEMİR, Burhan YAPRAK, Turgay BÖRK, Ferhat Turgut TUNÇEZ, Mustafa ŞEN
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Televizyon düşmesi, otopsi, ev kazaları, çocuk ölümleri, Falling television, autopsy, home accidents, child deaths

Ev kazaları bir konutun içinde veya ona ait çevrede meydana gelen kazalardır. Özellikle okul öncesi dönem çocuklarının daha çok maruz kaldığı ev kazaları, önemli bir toplum sağlığı problemidir. Ev kazaları arasında çoğunlukla künt kafa travması oluşturarak ölüme neden olan televizyon kazaları önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada Elazığ'da 2009-2010 yıllarında üzerine televizyon düşmesi sonucu ölen ve Fırat Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı tarafından otopsisi yapılan dört olgu değerlendirildi. En küçüğü 15 aylık en büyüğü 36 aylık olan dört erkek olgunun tamamında ortak ölüm nedeni olarak kubbe, kaide kemiği kırığı ve beyin kanaması olduğu tespit edildi. Okul öncesi dönemdeki ev kazalarının azaltılması veya önlenebilmesi için ebeveynlerin ev kazalarının nedenleri, ev kazalarından korunma yolları konusunda eğitilmesi ve ev ortamının kazalar açısından daha güvenli hale getirilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]