[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2014, Cilt 28, Sayı 3, Sayfa(lar) 111-116
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Farklı Cinsiyet Oranlarında Yetiştirilen Japon Bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) Mısır Temelli Diyete Multi Enzim Katkısının Performans ve Yumurta Özellikleri Üzerine Etkileri
İsmail SEVEN1, Pınar TATLI SEVEN2, Ülkü Gülcihan ŞİMŞEK3, Zehra GÖKÇE4
1Fırat Üniversitesi, Sivrice Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
4Fırat Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Bıldırcın, cinsiyet oranı, enzim katkısı, performans, yumurta özellikleri

Bu çalışmanın amacı, bıldırcınlarda performans ve yumurta özellikleri üzerine multi enzim katkısı (proteaz, fitaz, β-glukanaz, ksilanaz) ve cinsiyet oranının etkisini araştırmaktır. Araştırmada 2×2 faktöriyel deneme dizaynına göre toplam 100 adet 58 günlük yaşta Japon bıldırcını (Coturnix Coturnix Japonica) kullanıldı. İki farklı diyet (enzim katkılı (1 g/kg) ve enzim katkısız) ve iki farklı cinsiyet (erkek/dişi) oranı (1/3 ve 1/5)'na göre 4 grup oluşturuldu. Buna göre; 1. gruba (Kontrol 1/3) temel diyete enzim katkısı yapılmadı ve bıldırcınlar her bir kafeste 1 erkek 3 dişi olacak şekilde yerleştirildi. 2. gruba (Kontrol 1/5) temel diyete enzim katkısı yapılmadı ve bıldırcınlar 1 erkek 5 dişi olacak şekilde kafese yerleştirildi. 3. gruba (Enzim 1/3) ise temel diyete enzim katkısı (1 g/kg diyet/gün) yapıldı ve bıldırcınlar her bir kafeste 1 erkek 3 dişi olacak şekilde yerleştirildi. 4. gruba (Enzim 1/5) ise temel diyete enzim katkısı (1 g/kg diyet/gün) yapıldı ve bıldırcınlar her bir kafeste 1 erkek 5 dişi olacak şekilde yerleştirildi. Multi enzim katkısı bıldırcın/gün üretimini (P<0.001), yemden yararlanma oranını (P<0.01), yumurta ağırlığını (P<0.01) ve kabuk ağırlığını (P<0.001) arttırdı. Cinsiyet oranı (1/5) ise yemden yararlanma oranı (P<0.01) ve kabuk kalınlığını (P<0.01) geliştirdi. Sonuç olarak, mısır temelli diyetle beslenen bıldırcınlarda multi enzim katkısı performans ve yumurta parametrelerini geliştirebileceği soncuna varıldı.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]