[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2017, Cilt 31, Sayı 1, Sayfa(lar) 059-066
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Recent Developmets in Diagnosis and Differential Diagnosis of Reticuloperitonitis Traumatica
Yusuf GÜL
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Keywords: Reticuloperitonitis traumatica, cattle, diagnosis, treatment, pain examinations

It is stated that extraordinary economic losses ocur due to hardward disease in cattle, despite all preventative precautions. The diagnosis of reticuloperitonitis traumatica is made indirectly by using pain examinations because direct examination of reticulum is clinically difficult. In cases where test is positive for pain examination are diagnosed with clinical symptoms and other examination findings (endometaloscopy especially in metallic foreign bodies and radiological examination). The definitive diagnosis is laparorumenotomy. Conservative treatment is widely used in the treatment of disease to day.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]